საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 83-IIრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/01/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/01/2021
Registration code 200000000.05.001.020226
83-IIრს-Xმპ
05/01/2021
Website, 06/01/2021
200000000.05.001.020226
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found