ხათუნა წოწორია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ხათუნა წოწორია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/3/1337
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 29/12/2020
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 30/12/2020
Registration code 000000000.00.000.016576
2/3/1337
29/12/2020
Website, 30/12/2020
000000000.00.000.016576
ხათუნა წოწორია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found