საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 80-IIრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/01/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/01/2021
Registration code 010250000.04.001.017994
80-IIრს-Xმპ
05/01/2021
Website, 06/01/2021
010250000.04.001.017994
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found