გიორგი ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

გიორგი ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/2/1276
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 25/12/2020
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 30/12/2020
Registration code 000000000.00.000.016562
2/2/1276
25/12/2020
Website, 30/12/2020
000000000.00.000.016562
გიორგი ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found