„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 9 დეკემბრის №297 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 9 დეკემბრის №297 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 324
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 30/12/2020
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/12/2020
Registration code 200090000.22.033.017416
324
30/12/2020
Website, 31/12/2020
200090000.22.033.017416
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 9 დეკემბრის №297 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.