„საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

„საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
Document number 101-IIIრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/01/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/01/2021
Registration code 270000000.04.001.017995
101-IIIრს-Xმპ
28/01/2021
Website, 29/01/2021
270000000.04.001.017995
„საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found