საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 38-IIრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/12/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2020
Registration code 090000000.05.001.020212
38-IIრს-Xმპ
29/12/2020
Website, 29/12/2020
090000000.05.001.020212
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found