ფატმან კვარაცხელია და კახა ეხვაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ფატმან კვარაცხელია და კახა ეხვაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/4/1380
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 18/12/2020
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 22/12/2020
Registration code 000000000.00.000.016556
1/4/1380
18/12/2020
Website, 22/12/2020
000000000.00.000.016556
ფატმან კვარაცხელია და კახა ეხვაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found