„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 699
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 26/11/2020
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/11/2020
Expiration Date 04/07/2023
Registration code 470230000.10.003.022419
Consolidated publications
699
26/11/2020
Website, 27/11/2020
470230000.10.003.022419
„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Government of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found