„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 სექტემბრის №579 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 სექტემბრის №579 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
Document number 657
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 30/10/2020
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/10/2020
Activating Date 31/10/2020
Expiration Date 04/07/2023
Registration code 470230000.10.003.022377
657
30/10/2020
Website, 31/10/2020
470230000.10.003.022377
„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 სექტემბრის №579 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
Government of Georgia
English translation of this document not found