საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 7204-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/09/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/10/2020
Registration code 200000000.05.001.020201
7204-Iს
30/09/2020
Website, 05/10/2020
200000000.05.001.020201
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found