საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 7177-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/09/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/10/2020
Registration code 270000000.04.001.017990
7177-Iს
29/09/2020
Website, 05/10/2020
270000000.04.001.017990
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found