„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 7189-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/09/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/10/2020
Registration code 010320000.05.001.020207
7189-Iს
29/09/2020
Website, 05/10/2020
010320000.05.001.020207
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found