საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 7163-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/09/2020
Registration code 010190020.04.001.017989
7163-Iს
18/09/2020
Website, 22/09/2020
010190020.04.001.017989
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found