საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 7169-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/09/2020
Activating Date 01/04/2021
Registration code 200000000.05.001.020191
7169-Iს
18/09/2020
Website, 25/09/2020
200000000.05.001.020191
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found