საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 7136-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/09/2020
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/09/2020
Registration code 010190030.06.001.016068
Consolidated publications
7136-Iს
16/09/2020
Website, 21/09/2020
010190030.06.001.016068
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found