საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 7097-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 03/09/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/09/2020
Registration code 010190020.04.001.017986
7097-Iს
03/09/2020
Website, 04/09/2020
010190020.04.001.017986
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.