საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 7132-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/09/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/09/2020
Registration code 200000000.05.001.020174
7132-Iს
16/09/2020
Website, 21/09/2020
200000000.05.001.020174
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found