„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 7061-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/07/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/07/2020
Registration code 300310000.05.001.020166
7061-რს
17/07/2020
Website, 29/07/2020
300310000.05.001.020166
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found