საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 7060-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/07/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/07/2020
Registration code 010250000.04.001.017985
7060-რს
17/07/2020
Website, 29/07/2020
010250000.04.001.017985
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found