საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6822-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/07/2020
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/07/2020
Activating Date 01/09/2021
Registration code 010190030.06.001.016065
6822-რს
14/07/2020
Website, 21/07/2020
010190030.06.001.016065
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found