საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6814-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/07/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/07/2020
Registration code 040000000.05.001.019969
6814-რს
14/07/2020
Website, 22/07/2020
040000000.05.001.019969
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found