საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6815-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/07/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/07/2020
Registration code 200000000.05.001.019967
6815-რს
14/07/2020
Website, 22/07/2020
200000000.05.001.019967
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found