„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6732-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/07/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/07/2020
Activating Date 01/01/2021
Registration code 010320050.05.001.019945
6732-რს
02/07/2020
Website, 16/07/2020
010320050.05.001.019945
„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found