„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6861-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/07/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2020
Registration code 010290000.04.001.017968
6861-რს
15/07/2020
Website, 28/07/2020
010290000.04.001.017968
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found