საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6935-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/07/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2020
Registration code 390000000.05.001.020032
6935-რს
15/07/2020
Website, 28/07/2020
390000000.05.001.020032
საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found