საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6854-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/07/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2020
Registration code 010190020.04.001.017966
6854-რს
15/07/2020
Website, 28/07/2020
010190020.04.001.017966
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found