„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6993-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/07/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2020
Registration code 010300000.05.001.020018
6993-რს
15/07/2020
Website, 28/07/2020
010300000.05.001.020018
„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.