საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 7024-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/07/2020
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/07/2020
Registration code 010190030.06.001.016066
7024-რს
15/07/2020
Website, 23/07/2020
010190030.06.001.016066
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found