საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6723-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/07/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/07/2020
Registration code 010190020.04.001.017956
Consolidated publications
6723-რს
02/07/2020
Website, 03/07/2020
010190020.04.001.017956
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found