„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6724-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/07/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/07/2020
Registration code 010290000.04.001.017957
6724-რს
02/07/2020
Website, 03/07/2020
010290000.04.001.017957
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found