საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6850-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/07/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2020
Activating Date 01/01/2021
Expiration Date 29/01/2021
Registration code 270000000.04.001.017963
Consolidated publications
6850-რს
14/07/2020
Website, 28/07/2020
270000000.04.001.017963
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found