საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6850-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/07/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2020
Activating Date 01/01/2021
Expiration Date 29/01/2021
Registration code 270000000.04.001.017963
Consolidated publications
6850-რს
14/07/2020
Website, 28/07/2020
270000000.04.001.017963
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (28/07/2020 - 28/01/2021)

Consolidated version not found