საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6828-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/07/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2020
Registration code 020000000.05.001.019986
6828-რს
14/07/2020
Website, 28/07/2020
020000000.05.001.019986
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found