„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 7015-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/07/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2020
Registration code 340150000.05.001.020062
7015-რს
15/07/2020
Website, 28/07/2020
340150000.05.001.020062
„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found