„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6877-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/07/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2020
Registration code 010100000.05.001.020146
6877-რს
15/07/2020
Website, 28/07/2020
010100000.05.001.020146
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found