საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6700-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/07/2020
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/07/2020
Registration code 010190030.06.001.016064
6700-რს
01/07/2020
Website, 07/07/2020
010190030.06.001.016064
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found