„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6500-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/06/2020
Document type Constitution of Georgia, Constitutional Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/06/2020
Registration code 010010000.01.001.016015
6500-რს
29/06/2020
Website, 29/06/2020
010010000.01.001.016015
„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found