„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6489-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/06/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/07/2020
Activating Date 01/01/2021
Registration code 210020100.05.001.019923
6489-IIს
25/06/2020
Website, 02/07/2020
210020100.05.001.019923
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found