„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6410-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/06/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/07/2020
Activating Date 01/01/2021
Registration code 300310000.05.001.019907
6410-IIს
24/06/2020
Website, 01/07/2020
300310000.05.001.019907
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found