„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6413-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/06/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/07/2020
Activating Date 01/01/2024
Registration code 210020100.05.001.019908
6413-IIს
24/06/2020
Website, 01/07/2020
210020100.05.001.019908
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found