საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6363-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/06/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/07/2020
Registration code 090000000.05.001.019905
6363-IIს
23/06/2020
Website, 01/07/2020
090000000.05.001.019905
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found