„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6293-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/06/2020
Registration code 300310000.05.001.019880
6293-IIს
12/06/2020
Website, 19/06/2020
300310000.05.001.019880
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found