საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6291-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/06/2020
Registration code 010250000.04.001.017954
6291-IIს
12/06/2020
Website, 19/06/2020
010250000.04.001.017954
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found