საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6301-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/06/2020
Registration code 200000000.05.001.019890
6301-IIს
12/06/2020
Website, 26/06/2020
200000000.05.001.019890
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found