„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6288-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/06/2020
Registration code 430060000.05.001.019874
6288-IIს
12/06/2020
Website, 15/06/2020
430060000.05.001.019874
„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.