საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5994-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/05/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/06/2020
Registration code 010250000.04.001.017953
5994-IIს
29/05/2020
Website, 10/06/2020
010250000.04.001.017953
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found