საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5970-სს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/05/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/05/2020
Activating Date 01/01/2021
Registration code 010250000.04.001.017952
5970-სს
22/05/2020
Website, 28/05/2020
010250000.04.001.017952
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found