„პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №185 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №185 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 265
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 24/04/2020
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/04/2020
Registration code 340140000.10.003.021976
265
24/04/2020
Website, 24/04/2020
340140000.10.003.021976
„პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №185 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Government of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.