პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
Document number 185
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 23/03/2020
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/03/2020
Registration code 340140000.10.003.021897
Consolidated publications
185
23/03/2020
Website, 23/03/2020
340140000.10.003.021897
პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (23/03/2020 - 24/04/2020)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.